О НАС

Lär om kärnvapen är en sida för dig som vill lära dig mer om kärnvapen och är skapad för att du som letar ska hitta grundläggande information om vad kärnvapen är och allt som hör till. Kärnvapen är ett komplext ämne och vårt mål med denna sida är att försöka ge dig en överblick så att du kan skapa dig en förståelse.

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Lär om kärnvapen ägs av organisationen Svenska Läkare mot Kärnvapen som bildades 1981 och är en ideell och politiskt oberoende organisation med närmare 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som fick Nobels fredspris 1985. Svenska Läkare mot Kärnvapen är också en del av ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN var drivande för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen som antogs den 7 juli 2017 och tilldelades Nobels fredspris 2017.

Organisationens huvudsakliga syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidra till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras. Vi arbetar därför med informations-, opinions- och påverkansarbete gentemot allmänhet, beslutsfattare och media.

Svenska FN-förbundet

Lär om kärnvapen drivs med stöd från och tillsammans med Svenska FN-förbundet. Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.

FN-förbundet har tusentals medlemmar som är organiserade i lokala FN-föreningar och är dessutom en paraplyorganisation för över 70 riksorganisationer som är anslutna till oss. Vi samverkar också med över 30 gymnasieskolor, s k certifierade FN-skolor, runt om i landet.

Svenska FN-förbundet arbetar brett med FN-relaterade frågor som främjar hållbar utveckling, mänskliga rättigheter samt fred, säkerhet och nedrustning.

Nedrustningsfrågorna har funnits på FN:s dagordning sedan organisationens födelse vid andra världskrigets slut. Svenska FN-förbundet arbetar för att stater ska leva upp till åtaganden inom icke-spridningsfördraget och för att stater ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. Vi arbetar också mot andra sorters vapensystem, såsom personminor och klustervapen.